dec 11, 2018 - Uncategorized    No Comments

70 éves az emberi jogok nyilatkozata

70-en éves lett az emberi jogok nyilatkozata, melyre több alkalommal is hivatkoztunk és részben, a gondolat egyik alappillére.

Az erről szóló cikk az alábbi linken érhető el: ide kattintva!

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATÁNAK 70. JUBILEUMÁN.
annak hivatalos magyar szövege.

1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
( Eredeti, kimásolva Google -ból.)

Borzasztó! 1950 óta!
Ezt csak egy elvtárs fordíthatta.

Megnéztem ma is, és még mindig ez a szöveg.
Az első mondata teljesen zavaros. Értelmetlen !

Szabadon születik ?
A szabadban?
Segítség nélkül ? Mit jelent az, hogy valaki közülünk „szabadon születik“?
Mégis változatlanul ma is ez a hivatalos magyar szöveg!
Nincs értelme. De hivatalos!

Az én fordításom viszont ez lenne:
„Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik.“

1980-tól a németországi Magyar Gimnáziumban így is tanítottam.
(Mert tanítása minden iskolára kötelező!)
Nem hagyott nyugodni, továbbra is töprengtem, „szabadon született”?
Magyar szöveg, mégis csak kell, hogy valami értelme is legyen.

Hosszas töprengés után a napokba értettem csak meg:
Engedjék szabadon születni, az annyit jelent, hogy senki sem nyúlhat az anyához. Sem a nőgyászok, sem más orvosok, pláne az ápolónők nem.
Sem őhozzá, sem a gyerekhez.
Hagyják őt a Nyilatkozat szerint szabadon születni.
Aztán rájöttem, én is tévedtem.

Nem is az anyáról van itt szó, hanem arról, aki megszületik. Arról, aki szabadon születik.
A gyerekről, az új magyar állampolgárról.

Valaki csengetett a szülők lakásának ajtaján.
Az apa kimegy, kinyitja az ajtót.
Hát ott áll a gyerek!
Megszületett, szabadon s most jött meglátogatni szüleit.

Ez hát valóban hihetetlen!

Évtizedek óta üzenek az illetékeseknek.
Fordultam a Magyarok Világszövetségéhez! Kossuth-díjasoknak is szóltam, Orbán Viktornak is.
Üzentem neki is, hiszen idézett beszédeiben, többször is, könyvemből.
„ A befejezetlen forradalom”-ból.
Üzentem az otthoni és külföldi magyar szervezeteken keresztül, számtalanszor, az illetékes magyar hatóságoknak, hogy javítsák már ki.

Svájcból is. 2008-ban is.

Hasztalanul.

De legalább akkor a 75. jubileumra! Van rá még négy évünk.
Ennyi már csak elég lesz!

János

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!