jún 9, 2019 - Uncategorized    No Comments

Pünkösdi levél!

A társadalmi igazságtalanság fokozódik!

 A politikusok nem foglalkoznak vele, mert csak enyhíteni igyekeznek azt, de megakadályozni nem tudják.
 És viszonylag jó körülmények között élnek.
 De gondoltunk-e arra, hogy vajon hová vezet ez el majd bennünket?
 Azt unokáink fogják elviselni.
 Hazánk!

 Azt, amit ember hozott létre, azt ember meg is tudja változtatni.

 S nem butultunk meg. Ellenkezőleg!
 Tehát, ha minél többen foglalkozzunk vele, az elvezethet majd a kiúthoz, a megoldáshoz.
 Tehát beszéljünk mindazokkal erről, akiket csak ismerünk!
 Több szem többet lát.

              ****

 A társadalmi igazságtalanság egyre fokozódik. De nem csak az. Más is.
 Németországban a környezetszennyeződés következményeitől való félelem fokozódik.
 Erre a kormánypártoknál nagyobb lett egyszerre a zöld párt.
 Ez fog uralkodni?
 A politikai élet kezd kapkodni, bizonytalankodni, mert a napi problémákkal, a gyakorlati problémákkal csak másodsorban lehet már csak foglalkozni.
 Mindenki a környezetszennyeződés veszélyeiről beszél.
 Felvetődik hát, melyik a sürgősebb, melyik az elsődlegesebb?
 Együttműködésre lenne szükség!
 Az igazságtalanság fokozódása viszont az együttműködés romlását is okozta.
 Feladatok megvalósításra, cselekedetre pedig együttműködés szükséges, elengedtethetetlen.

 A cselekvés!

 A társadalmi igazságtalanság leküzdésének első lépését mi már megtettük. A mi szerény körülményeink között is.
 A terv készen áll.
 Minden készülőben lévő vállalat, üzem alapítójának ajánljuk, hogy személyzeti osztályuk számára továbbítsák.
 Magyar nyelven:„üzemek jó”
 Német nyelven hasonló:„demokratie am Arbeitsplatz.”
 Ha egyetlen egy üzemben az igazságtalan bérezést ki lehet küszöbölni s valóban ki lehet küszöbölni azzal, ha bevezetünk egy újabb, demokratikus eljárást, akkor elindulna társadalmunkban az egészséges erjedés, a tisztulás.

 S követni fogják mások is!

 Ez pontosan olyan következményekkel jár majd, mint, amikor egy új patentet vezetnek be egy gyárban.
 Amivel aztán a gyár pusztán gépekre támaszkodó működése megváltozik. Jobb lesz.
 Ha bevált, a hasonló gyárak is követik.
 Megvásárolják ők is a patentet.
 Ámbár egy gyárban nem csak gépek dolgoznak! Emberek is. Mindenek előtt azok!
 Ha egy üzemben a legalacsonyabb bérezésűek megkapják az ellenőrzés, a kontroll lehetőségét, az már új elismerés lesz számukra, az már emberi siker.
 S ezt a sikert mindent szinten követik majd az üzemben.
 Tehát a felsőbb bérkategóriákban is.
 Akkor ebben az üzemben igazságos bérezés kötelező lesz, rendszerré válik.
 Működése azért lesz biztos és jó, mert azok ellenőrzik, akiknek az elsőrangú érdekük. 
 Váratlanul gazdasági csodának lesznek tanúi a kollégák. Először megváltozik a légkör. Aztán az eredmény.
 S ebben az esetben nincsen patentre szükségünk!
 Mert az jog.

 Demokratikus emberi jog!

 S nyilván az ilyen üzem csodásan, eredményesebben, gazdaságosabban fog működni. Mert így minden ott dolgozónak egyéni érdeke lesz a saját munkája.
 Az emberi együttműködés eddiginél legzavartalanabb együttműködést biztosítaná ez.
 Ahol mindenki magát egyenrangú nélkülözhetetlen munkatársnak érezheti.
 Az első ilyen prototípusa, egy ilyen demokratikussá vált üzem sikere, másokat is hasonló kísérletekre inspirálna.
 Egy ilyen készül ma Magyarországon.

              ****

 Mellékesen,de meg kell jegyeznem valamit.
 Sokan sajnálkoznak azon, hogy a demokratikus elvek elveszítették népszerűségüket. Hitelességüket.
 Németországban a megtépett ideál érdekében ma így, ilyen otrombán, érveltek.
 „Kompromisszumok nélkül nincsen demokrácia.“ - hangoztatják.
 A kompromisszumok hallatára megalkuvásra gondolunk.

 Szó sem lehet róla!

 Ha értékek mellet törünk lándzsát, akkor csak jót akarunk.
 És azokat mind össze is kell, de lehet is, egyeztetni!
 Külön munkát jelentene ugyan az egyeztetés, de az együttműködésünk, az eddiginél magasabb szintre emelkedne.

              ****

 Magyarországon ugyancsak elhomályosodott a demokrácia ideálja, fénye. Ragyogása.
 Hazafias szólamok szorították ki helyéről.
 S ez sokszor bevált módszer. Sztálini módszer.
 A második világháborúban ő sikerrel is alkalmazta.

 A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚVAL!

              ****

 A demokrácia, annak elvei, az igazságosság felé való törekvéseink elkerülhetetlen eszköze.
 Még a kommunista diktatúra alatt sínylődő Magyarországon volt Götz Sándor tanítványom. Ma már barátom.
 Elképzelése „A környezetünk védelmét szolgáló zöld autópálya”
 gondolata, már mint neves hajómérnökként jutott eszébe.
 Azt készül ő most Magyarországon, a maga tervezett megfelelő modern hajók gyártásával és kikötési szerkezetekkel, megvalósítani.
 S ez az EU közlekedési problémáiban is nagy tehermentesítést jelentene.
 Meg is kapta hát Brüsszeltől a méltó elismerést.
 S ebben őhozzá társultunk mi is az igazságosságért folytatott küzdelmünkben.
 Götz Sándor is ténynek látja a növekvő társadalmi igazságtalanságot. (Amit egyébként minden statisztika igazol.)
 Személyzeti osztályának főfeladata az lenne, hogy hatalmas vállalatában, az igazságosságot szolgáló, az igazságos bérezést szolgáló ellenőrzést bevezesse.
 Ezzel sikerülne az első európai, demokratikus felépítésű üzemet, megvalósítanunk.
 A példaadás követése során bontakozna majd ki az uralkodó társadalmi igazságtalanság organikus módon történő együttes kiküszöbölése.
 Nem parancsra, nem felsőbb utasításra.
 Kezdeményezésre!
 Példaadásra.
 Ezzel kívánunk, mi valamennyien, a gondolat-kör is. honlapunk is, volt tanítványaim nevében is.
 Erőt adó, bátorító, örömteli pünkösdi ünnepeket.
 Mindannyiunknak!

János(92)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!