Articles by " admin"
máj 26, 2019 - Uncategorized    No Comments

Hallottuk!

Emánuel Macron országa nevében lemond vétójogáról és ezt az ügyet az ENSZ közgyűlésén jelenti majd be.
Egyenrangúak között minden vétójog jogtalan!

Rőczey J. János

máj 20, 2019 - Uncategorized    No Comments

Merkel

Történelmi jelentőségű cikk jelent meg a Spiegel  21. számában.
Európa, sőt a világ legelfogadottabb tekintélye Frau Angela Merkel szerint, a világ vezető hatalmainak magatartása végzetes jövőt  jósol. Nincs elképzelés, semmilyen sem, annak megakadályozására.

Hadd jósoljak hát én is. Elég öreg s tapasztal vagyok. Egy közületek. Hasztalan várjuk a megoldást, a példamutatást, az ELIT-től akár politikai, hatalmi, gazdasági, vagy tudományos  szinten.

Példaadással  lehet felrázni az embereket, a közösségeket.
Hol? Ott, amiből él az ember. A munkahelyeken. Mert ott születik a fokozódó társadalmi igazságtalanság is. Ott is ugyanazt a magatartást tapasztalhatjuk. 

Ott kellene egy vállalatban, üzemben, intézményben bemutatni ahol igazságosabb, emberségesebb, s ennek kövezetében sokkal eredményesebb az együttműködés, a munkaközösség. S egyetlen ilyen  már követőkre találna, s egyre többre, Megjelenne, megvalósulna a Európai gazdasági csoda. Ugyanúgy mint az a II világháború után megtörtént.

János 
máj 11, 2019 - Uncategorized    No Comments

Örök versengés! Vetélkedés!

Örök versengés! Vetélkedés! Örökös versengés! Az romlásba, pusztulásba vezet.
Ha csak mégis, végül is, nem az együtt-működés a mi célunk! De világos! Csak az vezet termeléshez, javak szaporodásához, szolgáltatások teljesítésére. Az együtt-működés! Kitűnő, de negatív példája ennek az, ami szemünk előtt játszódik le.
A legnagyobb, legerősebb állama a világnak mutatja erre a legelrettentőbb, a világméretű példát. America First!
Eltorzult társadalmi rendszerünk, az a mi ellenségünk! Védelmezőink meg személyes kapcsolataink. Első sorban régi és újabb barátaink, családunk.
Ezekre kellene felépítenünk egyéni és társadalmi életünket. Főként társadalmi rendszerünket. Mint egy piramist!

EU. 2019.05.10
máj 1, 2019 - Uncategorized    No Comments

Szenteltessék meg a neved!

A mi mennyei Atyánk. Szenteltessék meg neki a Neve! Miért?
Ha édesapámhoz szóltam. Nem kezdtem dicséretével. Egyszerűen csak azt mondtam: „Apu!” 92 éves vagyok s hála Istennek, úgy érzem mindent megoldottam már, amit feladatomnak tartottam. Nem egyedül persze. Közösségek segítségével.
Tudjuk jól, az ember szabad, választhat a jó és rossz, az ésszerű, az ésszerűtlen, a szép és csúnya, a csodálatos és unalmas között között. Nincs szükség aggodalomra mert demokratikus elvek alapján, anonim közösségi döntések, referendumok segítségével örömteli, pozitív, egyértelmű eredményre juthatunk mindig. Kiküszöböljük ezzel szabadságunk veszedelmét.
Szabadságából nem adott azért nekünk is, hogy veszedelembe sodorjon hiszen szeretetből úgy teremtett embert, hogy a többségben jóakaratú. A többség végzi neki szánt feladatát, dolgozik, jóformán szüntelenül, ezen a földön, míg vissza nem tér ahhoz, amiből lett lett. „Mert porból lettél és porrá leszel.”
Történelmi küzdelmeinek során eljutottunk az emberi jogok törvénybe iktatásával, s a demokrácia alapelveinek megfogalmazásával,
Éppen azok egyetemes érvényesítésénél foglalkozunk most a munka világában s így többség, tehát valójában minden ember , jól járna s igazságos társadalomban élünk, akkor véget érne a történelem?
De gyanítom, ha jól körülnézek, nem tartunk itt még.
Megszűnne esetleg minden verseny közöttünk, minden igyekezet. Senki sem harcolna többé, nem küzdene, csak élne, végezné a dolgát. De akkor nem lenne ám, már fejlődés sem! Valami hiányzik még. Miért javítsunk, miért törekedjünk? Hiszen minden menne magától.
Megállna az élet, befejeztük feladatunkat e földön. Minden jól van ami van. Minden, ami csak van.

Felebarátaim! Szeretetből, esetleg, lehetne tenni mégis csak valamit? Mi végből vagyunk egyáltalán e földön? Hogy szeressük, házastársunkat, gyermekeinket, s felebarátinkat. Én erre nem gondoltam még. Most már itt lenne az ideje. Miért is töprengtem gondolkoztam én annyit?
Tetszett, örültem is neki. Ha sikerült valami. Egyike, másika
Cselekedni is igyekeztem, ha változó eredménnyel is. De az sem rajtam múlott. Ilyen természetűnek születtem. Nem sokat gondolkoztam azon, miért.
Ki teremtette a világot? Ki hozott engem létre? Nem is adhattam tanácsot, örülök neki. Köszönöm. Minden embertestvérem, hát akkor, mégis csak van oka. Uram Istenem, hogy szenteltessék meg a Te szent Neved!

János
EU. Az Úr, 2019.05.01 napján.
ápr 22, 2019 - Uncategorized    No Comments

Húsvét alkalmából!

Húsvét alkalmával kegyelemteljes ünnepeket kívánok mindenkinek!
S felkelésre hívom fel hazámat és Európát! Működjünk együtt abban, amivel megválasztott képviselőink tehetetlenségükben egyelőre nem foglalkoznak: A statisztikai adatokkal alátámasztott, igazolt veszedelemre, hogy a társadalmi igazságtalanság növekvő sebességgel fokozódik. Hová vezet ez?
Amihez 1917-ben vezetett, vérvörös „szocialista" forradalomhoz, Oroszországban. Most már egész Európában!

Ne Trianon katasztrófája ellen tüntessünk, beszéljük azt meg és rendezzük ügyeinket szomszédainkkal, ahogy azt keresztények módjára hitünk tanítja. Jézus, aki ezért áldozta fel magát a keresztfán, most emlékeztünk rá, nagypénteken! És bocsásd meg a mi vétkeiket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
Felebaráti szeretettel!
Mellékelem nagy nehezen, száműzetésemben németül megfogalmazott felhívásomat. A meghívást itt megtekinthető!
Ember küzdj és bízva bízzál.

Mert a jó Isten ránk bízta ezt a világot!

EU 2019.
János

ápr 6, 2019 - Uncategorized    No Comments

Levél katolikus szentegyházamhoz

Minden nap imádkozom a MIATYÁNKOT, imádkozzuk együtt és dicsérjük Istenünket cselekedeteinkkel.
Mert ma mi csak védekezünk, ahelyett, hogy cselekednénk!
Védjük tekintélyünket, ahelyett hogy feladatunkat teljesítenénk:
Mi lenne a feladatunk? Az újabb háború felé rohanó világot kellene figyelmeztetni. De ne fenyegessünk! Ne fenyegessük testvéreinket!

Büntetéssel szigorú felelősségre vonással. Inkább üzenjük nekik az úr szavával „Bocsássátok meg vétkeinket, ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.” Így tudunk csak igazságosakká válni, igazságosan ítélni és együttműködni testvéreinkkel. Hogy legyen meg a te akaratod!

A megbocsájtás szellemére van ma szüksége a világnak!

Rőczey J. János (92)
márc 27, 2019 - Uncategorized    No Comments

Banki humor

Az, aki  elsőként  felderítette, megmagyarázta, hogy  demokratikus jogállamokban miért nem a nép, hanem a pénz uralkodik, illetve az, aki elegendő tőkével  rendelkezik. Az valóban megérdemli a Nobel-díjat.
A Commrerz bankban  Vetzlarban udvariatlanok volt velem. az öreg magyarral.
Megkerestem a főnököt, Ön a fönök? Miért? Megválaszották? Nem, a bank hierarchiája  nevezett ki. Hát  maguk  egy  demokráciában hierarchiára támaszkodnak? Nem felelt. Sürgős dolga akadt.

Rőczey J. János