Articles by " admin"
márc 27, 2019 - Uncategorized    No Comments

Nobelpreis

Verdient den Nobelpreis, der mit Humor aufgedeckt hat:

Warum, im demokratische Reststaaten, nicht das Volk, sondern das Geld regiert!

márc 23, 2019 - Uncategorized    No Comments

Munkahelyi demokrácia

János legújabb írása, hogy hogyan lehetne javítani a munkahelyi demokráciát, mely által nem csak a tulajdonosok, részvényesek, vezetők kaphatnak egy jelentést az általuk kinevezett vezetőkről, hogyan látják az alkalmazottak, mennyire lehet könnyenedén, hatékonyan és eredményesen dolgozni az ő közvetlen vezetőjével. Ez által lehetőség nyílik, hogy az esetlegesen a hatékonyságot romboló dolgokat, “még az elején” meg lehessen szüntetni, vagy javítani rajta.

http://gondolat-umbruch.eu/demokratikus-munkahely/

Zoltán

márc 21, 2019 - Uncategorized    No Comments

János 92. Születésnapjára! ?

Rőczey J. János
92.születésnapomra kaptam! 

“Drága Barátom!

Csodálatosan aktív éveidhez sok hasonló munkás esztendőt kívánunk, mindannyiunk örömére és javára.

Szeretettel Levente és családom.”
Kedves János!

Itt is szeretnék, ismét nagyon boldog születésnapot kíváni!
További sok, boldog és egészségben gazdag, boldogság napját kíváni, hiszen a boldogság napján téged is ünneplünk!

Köszönettel és szeretettel ölellek:
Zoli
márc 7, 2019 - Uncategorized    No Comments

A szabadság társadalma!

Minden ember szabadnak született! Szabadnak születik!

A szabadság az ember olyan lelkiállapota, amiben jól érezi magát, jól érzi önmagát s amiben úgy érzi a legnagyobb teljesítményekre képes. Bátor, merész vállalkozó kedvű. Boldog!

Ez az állapot olyan körülmények között jön létre, amikor egy másik emberrel találkozunk, aki méltóságában és emberi jogaiban teljesen egyrangúnak érezheti magát velem.
EGYENRANGÚ. Velünk.
„Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.” (Magyarország alaptörvényéből)

A szabadság társadalmában olyanokra lenne szükségünk, akik ezt akarják, ilyen emberi kapcsolatokra törekednek, ilyen kapcsolatra mindig is hajlandók.
Sokszor a szerelemben véljük a szabadság legfelső fokát megtalálni, holott az Isten szeretetében rejlik.
Mert onnan ered!

Rőczey J. János EU-2019. március 6.
márc 3, 2019 - Uncategorized    No Comments

Világbéke!

Az alábbi gondolat érkezett Jánostól a bejegyzés alján a dátum után. 
Személyes véleményem az, hogy fantasztikus lenne, de sajnos Trump, ahogy napjaink politikusai fanatikusan, foggal, körömmel ragaszkodnak hatalmukhoz, hogy a további lopásukat, felelősségre vonásukat elkerüljék. Ezért pedig mindent meg tesznek, az se érdekli őket, ha nép, éhezik,szenved, retteg...
Amitől viszont az ilyen politikusok rettegnek, az a nép, a szabad választás, mert ha nép kérdezz, követel, vagy ellenáll. Akkor a politikus, ellenségére kiált és háborúzna, csak nehogy róla szóljon a dolog. Ennek része pedig a vétójog!

Szóval ezért is szenzációs!
Zoltán

2019-03-02
Ha Trump lemondana vétójogáról,Venezuelát meg tudná segíteni!S a közgyűlés vétójog hiányában tudna dönteni.
Lemondásával a vétójog jogtalanságát hangsúlyozná, ami annak idején csak arra szolgált, hogy a háborút ne lehessen folytatni.
Egyenrangúak között a vétójog ésszerűtlen és jogtalanság!

Rőczey J. János

márc 1, 2019 - Uncategorized    No Comments

A Gondolat

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának értékrendjében az ember személyes szabadsága áll, a csúcson, s ezért minden jogállam alkotmánya szerint ez legnagyobb értékünk:
,,1. § Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik „
Mindennapi életünkben azonban, a globalizált világ gyakorlatában, a pénz, a tulajdon, a töke foglalja el az első helyet, mintha valamiféle rabszolgatársadalomban élnénk! – Az ember személyes szabadsága, jogrendünk alapján is, megköveteli, hogy minden hatalmat, mely bennünket irányít, megítél, büntet vagy jutalmaz, azt magunk választhassuk.
,,Ha miniszterelnököt vagy köztársasági elnököt választhatok
miért nem választhatom meg közvetlen főnökömet?”


/Azok közül, akiket személyesen ismerek, illetve évente jóváhagyva,
mert változtat az ember! 2017-ben betoldva./


E szabadságjogunk mindenütt kell, hogy érvényesüljön: a közigazgatásban éppúgy, mint a politikában, a kultúra területén; de főként a médiumokban! Társadalmunkban emberi jog mentes zónák nem létezhetnek, tehát e jog érvényesüljön minden állami és minden magánvállalkozásban egyaránt!


Amennyiben ezzel a gondolattal és követeléssel egyetért, támogassa azt aláírásával.
(Az ívek gyűjtőhelye: M.et Mlle. Röczey, CH-1233, Bernex GE, 105. ch. De Saule.)
A GONDOLAT KÖR
Bárányos Károly H-1024, Budapest, Kút u. 1.
Bulányi György Sch.P. H-1122, Budapest, Városmajor u. 47.
Popovits János D-81373, München, Zillertal Str. 62
Rőczey Félicie CH-1233, Bernex-GE, 105. ch. De Saule
Rőczey J. János D-35606, Solms, Flutgraben Str.9

Rőczey J. János
A Gondolat Kör nevében
Genf, 2002. okt. 23.

febr 2, 2019 - Uncategorized    No Comments

Brexit kapcsán

2019-01-31
Az európai kultúrkörbe tartozó országokban évszázadok folyamán egységes magatartási formák alakultak ki. Az emberek személyes, valamint közösségi kapcsolatait illetően.
Angliában egy-két nacionalista beállítottságú politikus függetlenségi javaslatára a kormány indokoltan referendumot rendelt el a az angol nép véleményének megismerésére.
1945 után a világháború borzalmainak hatására Európa, az EU országai közösségek kialakításában látták a béke és a jobb jövő, a közös gazdasági érdekek biztosítását.
Most ezek képviselői közül sokan azzal fordultak Anglia népéhez, hogy örömöt jelentene számukra , ha továbbra is Anglia továbbra is közösségükben maradna. Ugyancsak indokolt tehát, ha T. May kormánya ugyancsak referendumot rendelne el az EU népek kérésére adandó udvarias válasz érdekében.
febr 2, 2019 - Uncategorized    No Comments

RŐCZEY JÁNOS ÚJ VILÁGOT ÁLMODIK


Rőczey János több, mint félszáz éve jó barátom, akkor is, ha találkozásaink között néha évtizedes hiátusok mutatkoznak. Ezek nemcsak hosszú külhoni bujdosást jeleznek, hanem az együtt-gondolkodás, a tépelődés és a magunkba roskadás éveit is. Ez utóbbiakhoz tulajdonképpen nem is volt szükségünk rendszeres találkozásra, mert többé-kevésbé ugyanazt gondoltuk mindenről – ráadásul akkor életveszélyes volt minden találkozás.
Hasonló, már-már egybevágó gondolkodásunknak az az alapja, hogy a modern katolikus jellemformálás két olyan „istállójában” nevelkedtünk, melyekben a hangsúlyok el-eltértek ugyan, de a tartalom azonos volt. Kerkai Jenő KALOT- ja ugyanazt akarta a katolikus agrár-ifjúság, a magyar vidék érdekében, mint a hangsúlyozottan budapesti középiskolásokat megcélzó, s későbben a munkásifjúság felé is nyitó Regnum Marianum: a gazdasági, társadalmi és szellemi megújhodást.
Ezt akartuk 1956-ban is.
Rőczey a vérbe fojtott magyar forradalom után is folytatja a küzdelmet, keresi a megújhodást. Rácz Sándor budapesti munkástanácsának spontán kezdeményeit filozófiai magasságba emeli, s gondolatai köré és maga mellé értelmiségi kört verbuvál a Déli pályaudvarhoz közeli lakásába.
Zárójelben: én 1947-ben, amikor világunkat éppen átpolitizálták vörösre, a Független Ifjúság már erősen málladozó védőhálója alatt próbálkoztam hasonlóval, irodalmi síkon az Arany János Társasággal; ennek az Egyetemről való kizárásom vetett véget.
Rőczey a bajorországi Kastl-ban lesz tanár és válik időre magányos szellemi harcossá – én fizikai munkás leszek, majd a műszaki oktatás területére sodródom. De ez ma már mind „csak” történelem!
Rőczey János első könyvének problematikája – ha nem is felvezetésének logikája szerint – engem is meggyötört. Antall József – talán éppen a kételyeim miatt – az első ismét szabadon választott kormányban nekem adta a munkaügyi miniszteri tárcát s reám bízta a minisztérium megszervezését. E funkciómban – akárcsak Antall miniszterelnökként – „kamikáze”-miniszter lettem, aki „a Nyugat neuralgikus” csapdájában vergődőkhöz hasonlóan kínlódva tripartív (államhatalom, munkaadó, munkavállaló) alkuk között vergődve, fuldokolva igyekeztem a Laborem Exercens szellemében eljárni, és a munkavállalók jobb életfeltételeit biztosítani a hazánkban újra feltámadt, mohó karvaly-tőke ellenében. Ehhez saját kormányomtól sem kaptam elég segítséget, kaptam viszont – külföldi követelésre! – nagyon elég elmarasztalást.
Agytrombózis lett a vége.
Isten óvja Rőczey Jánost az ilyesmitől!
Barátomnak az erkölcsös emberi munka, annak a Gondolatban kifejezett tiszta viszonyai, valamint az igazi demokratizmus kibontakozása érdekében folytatandó további, bizonyára szakadatlan küzdelmére testvéri hittel és szeretettel kérem Isten áldását, kívánok hozzá elegendő erőt és jó egészséget!
Dr. Győriványi Sándor