Browsing "Uncategorized"
Már 27, 2019 - Uncategorized    No Comments

Banki humor

Az, aki  elsőként  felderítette, megmagyarázta, hogy  demokratikus jogállamokban miért nem a nép, hanem a pénz uralkodik, illetve az, aki elegendő tőkével  rendelkezik. Az valóban megérdemli a Nobel-díjat.
A Commrerz bankban  Vetzlarban udvariatlanok volt velem. az öreg magyarral.
Megkerestem a főnököt, Ön a fönök? Miért? Megválaszották? Nem, a bank hierarchiája  nevezett ki. Hát  maguk  egy  demokráciában hierarchiára támaszkodnak? Nem felelt. Sürgős dolga akadt.

Rőczey J. János

Már 27, 2019 - Uncategorized    No Comments

Nobelpreis

Verdient den Nobelpreis, der mit Humor aufgedeckt hat:

Warum, im demokratische Reststaaten, nicht das Volk, sondern das Geld regiert!

Már 23, 2019 - Uncategorized    No Comments

Munkahelyi demokrácia

János legújabb írása, hogy hogyan lehetne javítani a munkahelyi demokráciát, mely által nem csak a tulajdonosok, részvényesek, vezetők kaphatnak egy jelentést az általuk kinevezett vezetőkről, hogyan látják az alkalmazottak, mennyire lehet könnyenedén, hatékonyan és eredményesen dolgozni az ő közvetlen vezetőjével. Ez által lehetőség nyílik, hogy az esetlegesen a hatékonyságot romboló dolgokat, “még az elején” meg lehessen szüntetni, vagy javítani rajta.

http://gondolat-umbruch.eu/demokratikus-munkahely/

Zoltán

Már 21, 2019 - Uncategorized    No Comments

János 92. Születésnapjára! ?

Rőczey J. János
92.születésnapomra kaptam! 

“Drága Barátom!

Csodálatosan aktív éveidhez sok hasonló munkás esztendőt kívánunk, mindannyiunk örömére és javára.

Szeretettel Levente és családom.”
Kedves János!

Itt is szeretnék, ismét nagyon boldog születésnapot kíváni!
További sok, boldog és egészségben gazdag, boldogság napját kíváni, hiszen a boldogság napján téged is ünneplünk!

Köszönettel és szeretettel ölellek:
Zoli
Már 7, 2019 - Uncategorized    No Comments

A szabadság társadalma!

Minden ember szabadnak született! Szabadnak születik!

A szabadság az ember olyan lelkiállapota, amiben jól érezi magát, jól érzi önmagát s amiben úgy érzi a legnagyobb teljesítményekre képes. Bátor, merész vállalkozó kedvű. Boldog!

Ez az állapot olyan körülmények között jön létre, amikor egy másik emberrel találkozunk, aki méltóságában és emberi jogaiban teljesen egyrangúnak érezheti magát velem.
EGYENRANGÚ. Velünk.
„Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.” (Magyarország alaptörvényéből)

A szabadság társadalmában olyanokra lenne szükségünk, akik ezt akarják, ilyen emberi kapcsolatokra törekednek, ilyen kapcsolatra mindig is hajlandók.
Sokszor a szerelemben véljük a szabadság legfelső fokát megtalálni, holott az Isten szeretetében rejlik.
Mert onnan ered!

Rőczey J. János EU-2019. március 6.
Már 3, 2019 - Uncategorized    No Comments

Világbéke!

Az alábbi gondolat érkezett Jánostól a bejegyzés alján a dátum után. 
Személyes véleményem az, hogy fantasztikus lenne, de sajnos Trump, ahogy napjaink politikusai fanatikusan, foggal, körömmel ragaszkodnak hatalmukhoz, hogy a további lopásukat, felelősségre vonásukat elkerüljék. Ezért pedig mindent meg tesznek, az se érdekli őket, ha nép, éhezik,szenved, retteg...
Amitől viszont az ilyen politikusok rettegnek, az a nép, a szabad választás, mert ha nép kérdezz, követel, vagy ellenáll. Akkor a politikus, ellenségére kiált és háborúzna, csak nehogy róla szóljon a dolog. Ennek része pedig a vétójog!

Szóval ezért is szenzációs!
Zoltán

2019-03-02
Ha Trump lemondana vétójogáról,Venezuelát meg tudná segíteni!S a közgyűlés vétójog hiányában tudna dönteni.
Lemondásával a vétójog jogtalanságát hangsúlyozná, ami annak idején csak arra szolgált, hogy a háborút ne lehessen folytatni.
Egyenrangúak között a vétójog ésszerűtlen és jogtalanság!

Rőczey J. János

Már 1, 2019 - Uncategorized    No Comments

A Gondolat

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának értékrendjében az ember személyes szabadsága áll, a csúcson, s ezért minden jogállam alkotmánya szerint ez legnagyobb értékünk:
,,1. § Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik “
Mindennapi életünkben azonban, a globalizált világ gyakorlatában, a pénz, a tulajdon, a töke foglalja el az első helyet, mintha valamiféle rabszolgatársadalomban élnénk! – Az ember személyes szabadsága, jogrendünk alapján is, megköveteli, hogy minden hatalmat, mely bennünket irányít, megítél, büntet vagy jutalmaz, azt magunk választhassuk.
,,Ha miniszterelnököt vagy köztársasági elnököt választhatok
miért nem választhatom meg közvetlen főnökömet?”


/Azok közül, akiket személyesen ismerek, illetve évente jóváhagyva,
mert változtat az ember! 2017-ben betoldva./


E szabadságjogunk mindenütt kell, hogy érvényesüljön: a közigazgatásban éppúgy, mint a politikában, a kultúra területén; de főként a médiumokban! Társadalmunkban emberi jog mentes zónák nem létezhetnek, tehát e jog érvényesüljön minden állami és minden magánvállalkozásban egyaránt!


Amennyiben ezzel a gondolattal és követeléssel egyetért, támogassa azt aláírásával.
(Az ívek gyűjtőhelye: M.et Mlle. Röczey, CH-1233, Bernex GE, 105. ch. De Saule.)
A GONDOLAT KÖR
Bárányos Károly H-1024, Budapest, Kút u. 1.
Bulányi György Sch.P. H-1122, Budapest, Városmajor u. 47.
Popovits János D-81373, München, Zillertal Str. 62
Rőczey Félicie CH-1233, Bernex-GE, 105. ch. De Saule
Rőczey J. János D-35606, Solms, Flutgraben Str.9

Rőczey J. János
A Gondolat Kör nevében
Genf, 2002. okt. 23.

feb 2, 2019 - Uncategorized    No Comments

Brexit kapcsán

2019-01-31
Az európai kultúrkörbe tartozó országokban évszázadok folyamán egységes magatartási formák alakultak ki. Az emberek személyes, valamint közösségi kapcsolatait illetően.
Angliában egy-két nacionalista beállítottságú politikus függetlenségi javaslatára a kormány indokoltan referendumot rendelt el a az angol nép véleményének megismerésére.
1945 után a világháború borzalmainak hatására Európa, az EU országai közösségek kialakításában látták a béke és a jobb jövő, a közös gazdasági érdekek biztosítását.
Most ezek képviselői közül sokan azzal fordultak Anglia népéhez, hogy örömöt jelentene számukra , ha továbbra is Anglia továbbra is közösségükben maradna. Ugyancsak indokolt tehát, ha T. May kormánya ugyancsak referendumot rendelne el az EU népek kérésére adandó udvarias válasz érdekében.