E békétlen világban a magyar forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján közösen, együttesen kellene azt megünnepelni.
A világbékéért, hazánk belső békéjének érdekében is.
Mindazok ünnepeljenek, akik, mint minden évben, minden esztendőben megemlékeznek forradalmunkról.
Mindazok, akik e világhírnévre emelkedett szabadságharccal ebben az évben, a világ békéjét szolgáló követeléssel, szeretnék megünnepelni azt.
Az egész magyar nép, pártállástól s vallási meggyőződésektől függetlenül egyöntetűen ünnepeljék meg hát ezt az évfordulót.

Tervezet:

Ma, 2018, október. 23- a magyar forradamat és magyar szabadságharc 62.évfordulóját ünnepeljük.
1956. október 23-án a magyar forradalom az egész világ számára küldött üzenetet és bátorítást.
1956-ban , mint ma is, az ember egyéni, személyes szabadságáért küzdöttünk és hoztunk áldozatot.
Minden ember szabadságára gondoltunk.
Mert az egyes ember egyéni szabadsága az emberiség legnagyobb értéke, az egyetemes érték!
Erre épül minden.
Ennek bántalmazása, megsértése, a világ óhajtott rendjének pusztulását, újabb háborút, végzetes háborút ígér.
Idézzük fel a múltat! Abból tanulhatunk!

1
Három évvel forradalmunk előtt, 1953-ban egy messzi, nem európai országot, a demokrácia útjára lépő Koreát az agresszív, a marxizmus ideológiáját követő nagyhatalmak megtámadták.
A Szovjetunió irányításával Korea hátráló hadseregét már már a tengerbe szorították. Korea az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez folyamodott segítségért. Az arrogáns Szovjetunió küldötte felháborodottan kirohant az Egyesült Nemzetek közgyűléséről. Ekkor, s ez percek alatt történt, kevesen tudnak róla, az ENSZ
tagországai azonnal többségi döntéssel, hadsereg küldését határozták el. Segítségül.
Az agresszor nem tudta használni vétójogát, mert a Szovjetunió képviselője elhagyta a termet, elhagyta a közgyűlést!
Az ENSZ csapatok, az USA vezetése alatt, visszaszorították az agresszorokat a 38. szélességi fokig.
Ma Dél-Korea a világ egyik legsikeresebb, gyorsan fejlődő, példamutató, modern, demokratikus állama.
1953. békekötés. Dél és Észak-Korea megegyeztek. A határ a 38. szélességi fok. (Jelenleg is biztató politikai változások vannak folyamatban!)

Három évvel később hazákban kitört a forradalom. 1956 október 23-án. 1956 november elsején forradalmunk győzött az egész országban.

Az ÁVÓ letette fegyverét. A Szovjet szerződést kötött hadseregének kivonulására a függetlenné vált, szabad magyar állammal. Négy teljes napig szabad ország voltunk!
Emlékszem.
Ismeretlen emberek megszólítottuk egymást az utcán s együtt örültünk. Független szabad ország lett ismét hazánk. Magyarország. Bevezette minden munkahelyen, hogy a „dolgozók”, a munkatársak, titkos szavazással választották meg teljes vezetőségüket. (Ami ma még a demokratikus jogállamokban is, egyelőre, az álmok világába tartozik.) Forradalmunk ünnepén tegyünk a világbéke érdekében javaslatot. Felhívást egy felháborító jogtalanság eltörlésére. Ez követelés!
Az ENSZ-ben, az Egyesült Nemzet Szervezetében öt állam vétójogának azonnali beszüntetését! Az ENSZ 93 tagállamának szabadságról, egyenrangúságáról van szó. Annak alapvető megsértéséről. Az egyenrangúak között a vétójog önellentmondás! A vétójog, amivel 1956-ban is megakadályozták, hogy egy európai országot, hazánkat, megvédjenek egy agresszív, szerződését semmibe vevő, nagyhatalomtól!
Magyarországot 1956-ban, hősies küzdelmünket, az egész világon, egy tagállam kivételével, valamennyien szívükbe zárták.

A kettészakított Németország polgárai ott ültek a rádiójuk előtt s reménykedve hallgatták a biztató híreket. A világ minden népe is! Még a Szovjetunió alatt sínylődő orosz nép is. A Szovjetunió ma már megszűnt létezni! Az orosz nép akaratára. Utódállama hogyan igényelheti a maga számára, s veszi állandóan
igénybe a vétójogot? Lengyelország is a II. világháború után a győztes hatalmakhoz tartozott. De nem igényeli a maga számára a „neki járó” vétójogot? Még védekezésül sem! Franciaország, Britannia, az Egyesült Államok népe ugyancsak örülne ma, ha megszabadulna vétójogától, s ezzel egyúttal egy
felháborító jogtalanságtól is.
Emlékezetem szerint a Kínai népköztársaság (megalakulása: 1949.) elődje kapta meg az vétójogot, az akkori ellenfele! Ma már úgy gondolom, nincs is szüksége rá. Tekintélye sikerei növekvőben.
Követeljük hát egységesen e világra szóló jogtalanság megszüntetését!

Ezzel gondolom minden magyar egyetért. Folytassuk hát szabadságharcunkat honfitársaim!

Rőczey J. János
EU,