I.
„ Az út Istenhez felebarátainkon keresztül vezet” (P. Varga László S.J.)

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Érvényes ez a munkahelyekre is ??? Imádkozzunk! Imádkozzunk közösen!

1. Imádkozzunk testvéreinkért, akiket munkahelyükön igazságtalanság ért, s magukra maradtak, mert kollégáik is cserbenhagyták őket, félvén attól, hogy szolidaritásukkal magukra haragítják főnöküket.

2. Imádkozzunk testvéreinkért, akiket munkahelyükön tudásuk, rátermettségük miatt a protekció révén kinevezett főnökük megaláz, s hamis vádakkal szorgalmukat, igyekezetüket vonja kétségbe.

3. Imádkozzunk testvéreinkért, akik munkahelyükön kiálltak az emberi jogokért,…………. és az utcára kerültek! Tisztelettel és szeretettel gondolunk rájuk! S ha választhatnánk, őket választanánk meg, azaz hagynánk jóvá főnökünknek.

4. Imádkozzunk testvéreinkért, akik a globalizáció következtében munkanélküliek lettek, mert a döntést egy másik kontinensen téves információk alapján hozták.

5. Imádkozzunk Istenhez, hogy az„oszd meg és uralkodj” elve száműzetessék a munkahelyekről!

6. Imádkozzunk Istenhez, hogy a gazdasági életben sorsunkról magunk is dönthessünk.

7. Imádkozzunk Istenhez, hogy mindennapi munkánk színhelyén, munkahelyünkön, igazi emberi közösségek alakulhassanak azzal, hogy magunk választjuk meg vezetőinket, főnökeinket.

8. Imádkozzunk olyan munkahelyekért, ahol nem gyűlölni tanuljuk meg az embert, hanem szeretni !

Rőczey J. János és Félicie Rőczey

Róma, 1999, húsvétvasárnap

Terjeszti a GONDOLAT-KÖR www.gondolat-umbruch.eu
Püspöki jóváhagyás, Genf, 2009.dec.12.: „Cette prière est excellant et digne pour être diffusée ! »
Monseigneur Pierre Farin, évêque axillaire de LGF.( Genf, Lausanne, Fribourg )

II.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!

Érvényes ez a munkahelyekre is??? Imádkozzunk!   Imádkozzunk közösen!  

1. A munkahely küzdőtér, hadműveleti terület.
A sebesültek, a bántalmazottak oltalmazást, vigasztalást, megértést keresnek. Imádkozzunk értük testvérek, hogy elkeseredésükben, kétségbeesésükbe ne sodródjanak újabb, most már ők is erkölcsi problémák közé!
2. Imádkozzunk testvéreinkért, akiket, mint szép, fiatal nőket, csúnya főnökük  –   hatalma biztos tudatában  –   megkörnyékez és zaklat.
3. Imádkozzunk testvéreinkért, s szívünk teljes melegével vesszük körül azokat a kolléganőinket, akiket abortuszra beszélnek rá azzal, hogy munkakörük elvesztésével fenyegették őket.
4. Imádkozzunk azokért a feleségekért, akik főnökük tolakodásának engedtek. Munkahelyük megmaradt ugyan, de családi életük zátonyra futott.
5. Szeretettel gondolunk azokra a testvéreinkre, akik szorongatott helyzetbe és könyörtelen elbánásba részesített társaikért bátran szót emeltek. Imádkozzunk érettük!
6. Imádkozzunk testvérünkért, aki elveszítette állását, mert ellenállt homoszexuális főnöke unszolásának és visszautasította a kilátásba helyezett karriert.
7. Imádkozzunk testvéreinkért, akik munkahelyükön meggyűlölték felebarátjukat, mert nem tudták, hogy a „kapitalizmus” teszi azokat könyörtelenné és gonoszokká.
8. Imádkozzunk testvéreinkért, akik nem tudják, hogy autonóm munkaközösségek vetélkedése, tehát az ésszerű szabad verseny hozza létre a valódi teljesítményt, s nem az egy közösségen belüli marakodás! Imádkozzunk tehát azért, hogy munkahelyünkön, munkaközösségünkben magunk választhassuk meg vezetőinket, mint 1956-ban Magyarországon.

       Rőczey J. János   és  Rőczey Félicie     Rómában, 1999-ben, húsvéthétfőn.