Vetélkedés

A vetélkedést, egy ideális munkaközösségből sem lehet kikapcsolni. Ahogy barátok köréből sem. De ha az mindannyiuknak hasznot hoz, annak nem csak a győztes, hanem a vesztes is örül.

De ez a vetélkedés legyen igazságos, s ezért az, aki azt majd jutalmazza, legyen tárgyilagos, tehát igazságos.

S ebben a felvázolt rendszerben minden főnök érdeke lesz, hogy igazságos és egyúttal kompetens is legyen, mert beosztottjai aszerint ítélik majd meg őt. Ezzel azt döntik el, ami hasznukra van. – a főnök is meg a beosztottak. Az egész vállalat javára. A legalsó szakmai szinten kell a főnök megítélését elkezdeni. Minden felsőbb, tehát a felsőbb szakmai szinten is működik majd ez!

Így mindenki egyenrangú lesz, ahogyan azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1.§-a hirdeti.
A legkisebb, a leggyengébb is, így valóban, egyenrangú munkatárs lesz!

Az önellenőrzés közösségben.

Rőczey J. János