okt 23, 2023 - Uncategorized    No Comments

Október 23-ra emlékezve.

Bár nem szeretem volna politizálni, most mégis azt teszem, hiszen a mai Fidesz kormány teljesen elárulta 56 szellemét, mindazt amit képviselt, pusztán hatalomvágyból, kapzsiságból és teljes erkölcstelenségből. Miért mondom ezt? Ha most nem, a putyini kiszolgáltatottságukat veszem alapul, akkor morális kötelezettsége lett volna a Fidesz kormánynak a leghangosabban, minden jogi és diplomácia eszközt bevetve követelni az új orosz tankönyv 56-ot érintő részének (fasiszta forradalom volt stb.) megváltoztatását követelni, de NEM, ők semmit nem tettek, csak hallgatnak és „Jóvan az úgy, úgy se számít…” Nos, de. Igen is számít, bár nem nekik, hiszen őket, csak az érdekli, hogy hatalomban maradjanak és ezzel elkerüljék a felelősségre vonást.

De sajnos ilyen világot élünk, ahol a mások lettek az értékek, ahol a bűnözőknek és elnyomóknak vannak jogai, míg az átlag ember nem számít, míg csöndben van, míg önként kiszolgálja az elnyomó rendszert. Csupán azt felejtették el, hogy 56 is emiatt történt.

Az alábbi John F. Kennedy idézett 56 kapcsán jól mutatja, hogy bármennyire is kicsi az esély, ha az embereket túlfeszítik előbb utóbb ki fog törni és az a hatalmon lévőkön fog csattani.

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”

John F. Kennedy (1960)

Az alábbi linken János megemlékezését lehet olvasni 56 kapcsán, aki személyesen is átélte a történteket.

ápr 15, 2022 - Uncategorized    No Comments

Húsvét üzenete

Mi húsvét ünnepének valódi üzenete?
 'A húsvét nem kétezer évvel ezelőtti dolgokon való merengés, hanem kérdésfelvetés is: 'Vajon az én életemben mibe torkolltak a megújuló virágvasárnapok? A Krisztus mellett, az élet mellett, a szeretet mellett való döntésbe? Vagy inkább szépen csengő harminc ezüstpénzbe, Péter tagadásába vagy az emmauszi tanítványok fáradt, rezignált meghátrálásába?' 
 Hol vagyok én?
 Húsvétkor azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amellyel Isten körülvesz bennünket. 
 Virágvasárnapján mondhatta volna Jézus: 'Nézd, mennyei Atyám, a pályát megfutottam, ezek ellenem döntöttek, most jöjjön a visszavonulás, a mennybemenetel forgatókönyve!', és akkor fogta volna magát, dicsőségesen elvonul, megspórolja a nagycsütörtököt, a nagypénteket és a többi keserves kínt. De milyen szép, hogy Krisztus szeretete határtalan, végtelen! 
  
 Tudja, hogy milyen szörnyű sors vár arra, ki megtorpan, és letér a szeretet útjáról, hogy a gyűlölet és a harag milyen kegyetlen háborúkba, szörnyűségekbe torkoll már itt a földön. Ezért nem engedi el az emberiség kezét, marad mindhalálig. Halálával odakiáltja mindannyiunknak: az élet nem játék, szörnyű a bűn zsoldja. ne térjetek le soha a szeretet útjáról!
  
 Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az első pofonig, az első kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen határa, korlátja. Milyen szép, hogy Krisztus nagypénteken a kereszten is tud szeretni: 'Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!' [Lk 23,34].
 Olyan szép, hogy Jézus a mennyei Atyára sem neheztel, amiért ilyen kegyetlen helyzetbe került, azt mondja: 'Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.' [Lk 23,34]
márc 20, 2021 - Uncategorized    No Comments

János 94. születésnapjára

Március 20.-án János betöltötte 94. születésnapját. Ebből az alkalomból szeretnék szívből gratulálni és az alábbi verssel és magyar népdallal köszönteni.

Timár Judith

Születésnapodra

Észre sem veszed, úgy telnek az évek,
Röpül az életed, s gyerekeid nőnek.
Emlékek sokaságát szívedbe rejted,
Mi nem kedves számodra, el is felejted.

A mai nap azonban csak is a Tiéd!
Öleld magadhoz szorosan szeretteid!
Érezd testem, lelkem melegségét,
S a családod szerető szívét.

Ha végre meglelted énedet,
S egy rózsaszálat, mi vöröslőn éget,
Tudjad hogy a szívem szeretete
Pezsdíti életed, benne a lehelete.

Szívem melegségét szívedbe rejtem,
E kis köszöntőm egy csokorba teszem,
Élj sokáig, legyen béke a lelkedben.
Isten éltessen a családod szeretetében!

dec 10, 2020 - Uncategorized    No Comments

Ma lett 72 éves az emberi jogok nyilatkozata!

December 10-e az emberi jogok világnapja. 1948-ban ezen a napon fogadta el Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát az ENSZ közgyűlése. Sok évtizede volt, de a benne foglaltak semmit nem vesztettek aktualitásukból, értékükből. Ez a dokumentum megalapozta az emberi jogok XX. századi fejlődését azzal, hogy kimondta, minden ember szabadnak születik, azonos méltósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik.A képen Eleanor Roosevelt látható, aki férje, Franklin D. Roosevelt elnök 1945-ös halála után politikusként, szónokként, az Egyesült Államok ENSZ nagyköveteként rengeteget tett az emberi jogokért, a nők egyenjogúságáért, a feketék és a munkások jogainak védelméért.

Mit jelentenek emberi jogaink?

 • Védelmet a szabadság önkényes korlátozása és az erőszak ellen, egyenlőséget és szolidaritást.
 • Hogy mindenki élete számít, és mindenki élete egyformán számít
 • Hogy mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz
 • Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz, a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

Mit jelent mindez a mindennapokban? Például azt

 • hogy szabadon elmondhatjuk, amit gondolunk,
 • hogy szabadon olvashatjuk a különféle gondolatokat, véleményeket,
 • hogy olyan vallást követhetünk, abban az Istenben hihetünk, amilyet és akiben csak jól esik,
 • hogy tetszésünket, vagy épp nemtetszésünket sokadmagunkkal együtt is kifejezhetjük, természetesen csak és kizárólag békésen
 • hogy azt szerethetünk, akit csak jól esik.
nov 30, 2020 - Uncategorized    No Comments

Vétójogról!

János egyik régi, de a mai napig aktuális javaslata a VÉTÓ jog eltörlése, be is csatoltam a bejegyzésem alá. Mennyire aktuális lenne ez most is, hiszen most nem Erdogán az aki megakarja zsarolni vele az EU-t, hanem maga a magyar és lengyel kormány, NEM pedig, a Magyar, a Lengyel és Európai uniós emberek, akik nem kaphatják meg a „támogatásokat”, mert egyes érdekcsoportok „rettegnek a jogállamisági megfeleléstől, bár ők azt állítják minden rendben van e téren. Sajnos azt kell, hogy gondoljam nem nincsen. Semmi nincsen rendben, ha zsarolni kell, tovább „ártani” az európai embereknek.

Szóval igen, el kell törölni a vétójogot, hogy semmilyen érdekcsoport ne tudja tönkretenni, akadályozni 500 millió ember életét 28 országban! DE, hogy maradjon lehetőség, elmondani vagy adott esetben egyes döntéseket megváltoztatni, kapjon nagyobb hatáskört az Európai bíróság, hogy ott megtudja magát, az álláspontját, országát bárki védeni aki, nem ért egyes egyes döntésekkel.

De NE engedjük a zsarolásnak, mert az mindig csak rossz vért, fájdalmat fog eredményezni.

EU, 2020.11.30

Zoltán

"Vétójogról írt javaslataimra kaptam!!!

 1945-ben a főtitkár az ENSZ tagállamainak megkérdezése nélkül osztotta szét az öt vétójogot, tehát ma is joga van a főtitkárnak azt érvénytelennek nyilvánítania.
 A 193 tagállam ma többségi döntéssel megakadályozhat minden háborút.
  S a jelenlegit is képesek beszüntetni.
  
 Az EU-nak nem kell Erdogan zsarolására fizetnie.
  Értesítse, aki képes rá erről az EU vezetőségét, akik engedni akarnak a zsarolásnak és fizetnek.
  Ne fizessenek! 

János 
EU, 2020.03.20."
nov 4, 2020 - Uncategorized    No Comments

Emlékezzünk a hősökre!

1956 november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt.

A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik hadseregét, és hatalomra juttatják Kádár János Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányát. A Vörös Hadsereg támadását természetesen a forradalom hívei nem nézték tétlenül, Budapesten és az ország számos pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a szocialista szuperhatalom bevonuló erőivel szemben.

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”
(Nagy Imre 1956. november 4-i rádióközleménye)

Tisztelet a hősöknek, kik kiálltak értünk, kiáltalak a szabadságunkért, az elveikért!

Sajnos egyre inkább erre fele haladunk ismét, de ezúttal nem egy külső hatalommal kell szembenéznünk, hanem az országunkat, a magyarságot egyre inkább elnyomó korrupt hatalommal, akik a társadalmi egyenlőséget nem ismerek el, az emberséget, az együttműködést pedig minden lehetséges eszközzel gátolni, felszámolni akarják!

De van választásunk, és ne hagyjuk, hogy az együttműködésünket megtörjék!

okt 2, 2020 - Uncategorized    No Comments

„Népszavazás lesz róla.”

Érdekes cikket találtam a 24.hu oldalán, ami a most vasárnapi cserdi polgármester választás kapcsán készült riportról szól. A Gondolati kör egyik alap gondolata, a választás szabadsága, hogy miért ne választhassam meg a főnökömet is. 
Számomra most derült ki, hogy Cserden már egy ideje működik a rendszer, hogy az ott élők választhatják ki, hogy ki legyen a vezetőjük akivel szívesen dolgoznak együtt, azért, hogy egy jobb és új világot építsenek együtt, maguknak.
Egy részlet a cikkből:
"És ki lesz a falugondok, ha vasárnap megválasztják polgármesternek, kérdezzük Bogdán Gyulától.
– Népszavazás lesz róla.
– Népszavazás? A falugondnokról?
– Nem olyan hivatalos, de a lakosok fogják kiválasztani. Kiírjuk a pályázatot, és utána a hivatalban titkos szavazással a falubeliek fogják kiválasztani a nyertest. Én is így lettem falugondnok annak idején. Ezt még a Laci találta ki. Na, látja, ez is egy olyan hagyomány, amit tőle örököltünk és visszük tovább."
*forrás 24.hu

A változás, a választás utáni vágy, ott van mindenkiben, mindenki szeretne olyan helyen, dolgozni, élni amit ő maga választ, saját magának, a családjának és ha együttműködünk mi is, hiszek abban, hogy bármit ellehet érni, csak a széthúzást és gyűlölködést kellene végre befejezni. 

Akit érdekel a teljes cikk az alábbi linken olvashatja el: https://24.hu/belfold/2020/10/02/cserdi-bogdan-laszlo-gyula-idokozi-polgarmester-valasztas-riport/  
Zoltán
EU.2020.10.02
Oldalak:1234567...12»