febr 23, 2020 - Uncategorized    No Comments

RŐCZEY JÁNOS ÚJ VILÁGOT ÁLMODIK

   Rőczey János több, mint félszáz éve jó barátom, akkor is, ha találkozásaink között néha évtizedes hiátusok mutatkoznak. Ezek nemcsak hosszú külhoni bujdosást jeleznek, hanem az együtt-gondolkodás, a tépelődés és a magunkba roskadás éveit is. Ez utóbbiakhoz tulajdonképpen nem is volt szükségünk rendszeres találkozásra, mert többé-kevésbé ugyanazt gondoltuk mindenről – ráadásul akkor életveszélyes volt minden találkozás.
 Hasonló, már-már egybevágó gondolkodásunknak az az alapja, hogy a modern katolikus jellemformálás két olyan „istállójában” nevelkedtünk, melyekben a hangsúlyok el-eltértek ugyan, de a tartalom azonos volt. Kerkai Jenő KALOT- ja ugyanazt akarta a katolikus agrár-ifjúság, a magyar vidék érdekében, mint a hangsúlyozottan budapesti középiskolásokat megcélzó, s későbben a munkásifjúság felé is nyitó Regnum Marianum: a gazdasági, társadalmi és szellemi megújhodást.
 Ezt akartuk 1956-ban is.
 Rőczey a vérbe fojtott magyar forradalom után is folytatja a küzdelmet, keresi a megújhodást. Rácz Sándor budapesti munkástanácsának spontán kezdeményeit filozófiai magasságba emeli, s gondolatai köré és maga mellé értelmiségi kört verbuvál a Déli pályaudvarhoz közeli lakásába.
 Zárójelben: én 1947-ben, amikor világunkat éppen átpolitizálták vörösre, a Független Ifjúság már erősen málladozó védőhálója alatt próbálkoztam hasonlóval, irodalmi síkon az Arany János Társasággal; ennek az Egyetemről való kizárásom vetett véget.
 Rőczey a bajorországi Kastl-ban lesz tanár és válik időre magányos szellemi harcossá – én fizikai munkás leszek, majd a műszaki oktatás területére sodródom. De ez ma már mind „csak” történelem!
 Rőczey János első könyvének problematikája – ha nem is felvezetésének logikája szerint – engem is meggyötört. Antall József – talán éppen a kételyeim miatt – az első ismét szabadon választott kormányban nekem adta a munkaügyi miniszteri tárcát s reám bízta a minisztérium megszervezését. E funkciómban – akárcsak Antall miniszterelnökként – „kamikáze”-miniszter lettem, aki „a Nyugat neuralgikus” csapdájában vergődőkhöz hasonlóan kínlódva tripartív (államhatalom, munkaadó, munkavállaló) alkuk között vergődve, fuldokolva igyekeztem a Laborem Exercens szellemében eljárni, és a munkavállalók jobb életfeltételeit biztosítani a hazánkban újra feltámadt, mohó karvaly-tőke ellenében. Ehhez saját kormányomtól sem kaptam elég segítséget, kaptam viszont – külföldi követelésre! – nagyon elég elmarasztalást.
 Agytrombózis lett a vége.
 Isten óvja Rőczey Jánost az ilyesmitől!
 Barátomnak az erkölcsös emberi munka, annak a Gondolatban kifejezett tiszta viszonyai, valamint az igazi demokratizmus kibontakozása érdekében folytatandó további, bizonyára szakadatlan küzdelmére testvéri hittel és szeretettel kérem Isten áldását, kívánok hozzá elegendő erőt és jó egészséget!
 Dr. Győriványi Sándor
  
 BEFEJEZTLEN  FORRDALOM „235.- OLDAL                   
febr 23, 2020 - Uncategorized    No Comments

Péntek

  A gyűlölet, harag bosszútállás oka, kiváltó oka, nem az idegengyűlölet, a rasszizmus, fajgyűlölet, antiszemitizmus!
  
 Hanem az igazságtalanság, a növekvő társadalmi igazságtalanság!
  Akár bennünket érint közvetlenül, akár nem. Mivel minden összefügg, végül is mégis bennünket is érint. Talál telibe. Különösen, ha öregek vagyunk!
  
 Az igazságtalanság az, amit ember nem képes elviselni. Egyetlen egy ember sem, akár becsületes, akár gonosz.
  Mert a zsákmányt is igazságosan kell elosztani.
 Tehát valóban minden ember!
 Kezdjük el, akármi problémánk van tehát először az igazságtalanságot kiküszöbölni. Ember hozta létre, csak az képes megszüntetni! 

János
febr 18, 2020 - Uncategorized    No Comments

ENSZ vétójog

 Pont a három, legerősebb nagyhatalom,
 akik vetélkednek egymással
 akik legjobban fel vannak fegyverkezve,
 amelyek a leggazdagabbak,
 akik haragszanak egymásra,
 s azt szeretnék  eldönteni, melyik a legerősebb,
 és pont azoknak van vétójoguk! (Anglián és Franciaországon kívül!)
  
 S most azt fogják elhatározni Münchenben, hogy EU is fegyverkezzék fel, mert veszélyben vagyunk.
  
 Abban reménykedem, hogy valaki Münchenben csak észhez tér és megemlíti e vétójog eltörlésének lehetőségét.
 E vétójog elavultsága 75 évvel a németek és szövetségesei kapitulációja után és békekötés után nyilvánvalót és eleve jogtalan. Anakronizmus!
  
 Ezzel a vétójoggal 193 állam többségi döntését akadályozzák 75 év óta!
 Egy kivétel volt1933-ban amikor Hruscsov kiküldöttje felháborodottan kirohant a teremből s nem tudta használni. S ma Dél-Korea is a vétójog eltörlésére szavazna. Már csak hálából is.
  
 A pápának tíz éve írt levelemet nem továbbítják, ma is kinevetik.  Pedig megtenné, mert nem tagja az ENSZ-nek, kívülálló tehát tárgyilagos. és két milliárd ember nevében beszélne.
 A világbéke érdekében.
  
 János                                       
febr 17, 2020 - Uncategorized    No Comments

Reménykedhetünk!

   Az ENSZ főtitkárának egyikének, ha nem lettek volna pipogyák, már régen be kellett volna jelenteniük, de most az közelgő 73 évforduló alkalmával pótolni lehetne, s bejelenti: a vétójogra nem lehet többé hivatkozni már! Érvénytelen!
 (Minden összecsapás és az újabb háborúkat éppen a vétójog segítségével tették eddig lehetővé. Megakadályozásét is.)
  A vétójogok már régen elvesztették jelentőségüket, mert a második világháború agresszorai nem jelentenek már veszélyt, hogy újra kezdik a lövöldözést.
 Régen eltűntek már mind a porondról. Békés szorgalmas országok lettek.
 A győzteseknek sincsen szükségük vétójogra, biztonságra, sem a biztonsági tanácsra. Hiszen azok is mind elhaláloztak már.
 Áldozatai, mártírjaik, hőseik, a hazafiak temetőiben nyugszanak.
  Jogossága csak ideiglenesen volt. A háború folytatását akadályozta meg.
  
  A főtitkár az ENSZ megalapítás 75.évfordulójának ünnepén ünnepélyesen jelentse be és közölje ezt a Biztonsági tanáccsal, ne vegyék többé figyelembe a vétójogra való hivatkozást.  Elmulasztotta bejelenteni, mint határidejét is annak idején.
  Megszűnt! Beszüntetjük!
 Hiszen a főtitkártól kapták.
 Jogos tehát, hogy be is szüntethetjük.
  
   Az ENSZ tagállamai 193 állam többségi döntéssel minden kezdeményezést, ami háborúhoz vezetne csirájában képes megakadályozni.
  
  Soha többé háborút!
  Ezzel a céllal alakult meg ENSZ.
  
 Ha netán egyikük tiltakozna, a betiltott vétójog ügyében, forduljon panasszal és bizalommal az egyesült nemzetek főtitkárához!  Tőle kapták.
 ( Egyenlők között vétójognak, amúgy sem lenne helye.)
  
  Az ENSZ-ben országok képviselői ülnek.  Hazájuk népét képviselik.
 Országok közözött fordul csak elő háború!
 Különböző népek békésen tudnak élni egymás mellett, mint Svájcban is.
  S ha háború tör ki, ezek a népek küldik el gyermekeiket katonának.
  Nem országok, hanem népek érdekeit kellene hát mindenek előtt biztosítanunk.
  
 János (92) háború-viselt, sokat tapasztalt öregember vagyok. 
febr 6, 2020 - Uncategorized    No Comments

Vállalatunk ellenőrzésére!

  A szakmai szempontból kinevezett főnököknek az a feladatuk, hogy hatalmukat és munkaidejüket kizárólag a vállalat javára használják.
  
 S ennek ellenőrzésére a legtárgyilagosabb az a személy, aki számon tarthatja munkaidejében, hiszen szükségszerűen együtt dolgozik vele.
  S ezek beosztottai.
  
  A tárgyilagos megítélés biztosítására egy bevált demokratikus eszköz a legalkalmasabb a közvélemény-kutatás.
  
 Illetve annak eredménye, melyet egyúttal demokratikus meg választásának, azaz kinevezése jóváhagyásának tekinthető.
 De munkája minősítésének is tekintendő, mert munkabérének meghatározására is szolgál.
  
 A közvélemény-kutatásnak erre a két kérdésre kell válaszolnia.
  
 1.      Igazságos-e velünk szemben főnökünk?
 2.      Kizárólag a vállalat érdekét szolgálja-e munkaidejében?
  
    Válasz: számmal egytől tíz-ig. (10 a legjobb!)
  
                      Rőczey J. János 
febr 1, 2020 - Uncategorized    No Comments

Brexit

   Megválasztottuk, mi emberek, képviselőinket, hogy vezessenek, gondoskodjanak a rendről, rólunk.
  Egymással veszekszenek együttműködés helyett, Brexitről, Európáról, ki az erősebb, gazdagabb, kinek van igaza.
  
  A sajtó, rádió, televízió is most csak erről írt, beszélt.
 Pedig minden összefügg!
  
 A növekvő társadalmi igazságtalanságról egy szó sem esik, tehát rólunk, mert az nem őket érinti, csak bennünket, választópolgárokat, embereket.
 Ember sohasem volt képes igazságtalanságba belenyugodni.
 Cselekszik! 
febr 1, 2020 - Uncategorized    No Comments

Jean Jean

 Felhívom a német jogállam figyelmét arra, hogy egyedül álló öregek ki vannak téve annak, hogy következmények nélkül feljelenthetik azok, akiknek valamiképpen útjukban állnak.
  
  Nem beszámíthatóak, demenzben szenvednek, jelentik a hatóságoknak.
  
 Sozialwerk Wetzlar
  
  D- 35578, Wetzlar, Frau Sandra Gondozó szerveken keresztül megjelent nálam a Gesundheitsamt.  Alte Wache 2. II.5
 Velem történt először már 2016.08.23 majd 2020, január 29-én, szerdán 12:30.
   
 Gondozottjuk számára segítséget ígérve bejelentik magukat.
  S lakásuk feladására akarják rábírni őket. Gondozást ígérnek
  S így a feljelentő lakáshoz juthat.
 Ha kiderül, hogy a beteg egészséges, dr. Lell csak a fejét csóválta.
  Nem kaptam sem bocsánatkérést sem kártérítés.
  
 Minden kapcsolatot elveszítettem családommal, két fiammal, ennek következtében, mert a Karitász megbízottja Schwester Jutta fényképezőgépem ellopásának eltussolása érdekében megtagadta, hogy a rendőrséghez forduljunk.
  Elterjesztette, ami öregek esetében elképzelhető, hogy demenz-ben szenvedek. Egy nemzetközi, egyházi vállalat nevében terjesztette el a bérházban, ahol lakom, a háztulajdonosnál, fiamnál, unokámnál, még Elisabeth Brockhoff, háziorvosomnál is közölte. Az utóbbi csak legyintett.
    Fordultam már a Városhoz kérelemmel, vizsgálják ki e bérházban a szociális és egészségügy állapotokat. Nincs válasz! 
jan 30, 2020 - Uncategorized    No Comments

Szenteltessék meg a neved!

  A mi mennyei Atyánk. Szenteltessék meg neki a Neve! Miért?
 Ha édesapámhoz szóltam. Nem kezdtem dicséretével. Egyszerűen csak azt mondtam: „Apu!” 92 éves vagyok s hála Istennek, úgy érzem mindent megoldottam már, amit feladatomnak tartottam. Nem egyedül persze. Közösségek segítségével.
 Tudjuk jól, az ember szabad, választhat a jó és rossz, az ésszerű, az ésszerűtlen, a szép és csúnya, a csodálatos és unalmas között között. Nincs szükség aggodalomra mert demokratikus  elvek alapján, anonim közösségi döntések, referendumok segítségével örömteli, pozitív, egyértelmű eredményre juthatunk mindig. Kiküszöböljük ezzel szabadságunk veszedelmét.
 Szabadságából nem adott azért nekünk is, hogy  veszedelembe sodorjon hiszen szeretetből úgy teremtett embert, hogy a többségben jóakaratú. A többség végzi neki szánt feladatát, dolgozik, jóformán szüntelenül, ezen a földön, míg vissza nem tér  ahhoz, amiből lett lett. „Mert porból lettél és porrá leszel.”
 Történelmi küzdelmeinek során eljutottunk az emberi jogok törvénybe iktatásával, s a demokrácia alapelveinek megfogalmazásával,
 Éppen azok egyetemes érvényesítésénél  foglalkozunk most a munka világában s így többség, tehát  valójában minden ember , jól járna s igazságos társadalomban élünk, akkor véget érne a történelem?
 De gyanítom, ha jól  körülnézek, nem tartunk itt még.
 Megszűnne esetleg minden verseny közöttünk, minden igyekezet. Senki sem harcolna többé, nem küzdene, csak élne, végezné a dolgát. De akkor nem lenne ám,  már fejlődés sem! Valami hiányzik még. Miért javítsunk, miért törekedjünk? Hiszen minden menne magától.
 Megállna az élet,  befejeztük  feladatunkat e földön. Minden jól van ami van. Minden, ami csak van.
  
 Felebarátaim! Szeretetből, esetleg, lehetne tenni mégis csak valamit? Mi végből vagyunk egyáltalán e földön? Hogy szeressük, házastársunkat, gyermekeinket, s felebarátinkat. Én erre nem gondoltam még. Most már itt lenne az ideje. Miért is töprengtem gondolkoztam én annyit?
 Tetszett, örültem is neki. Ha sikerült valami. Egyike, másika
 Cselekedni is igyekeztem, ha változó eredménnyel is. De  az sem rajtam múlott. Ilyen természetűnek születtem. Nem sokat gondolkoztam azon, miért.
 Ki teremtette a világot? Ki hozott  engem létre?  Nem is adhattam tanácsot, örülök neki. Köszönöm.  Minden embertestvérem, hát akkor, mégis csak van oka. Uram Istenem, hogy szenteltessék meg a Te szent  Neved!                          
 János 
jan 9, 2020 - Uncategorized    No Comments

Közgazdaság

  Új közgazdaságtanra lenne szükségünk, hogy leküzdjük a társadalmi igazságtalanság folyamatos növekedését.
  
 Gondosabb emberismeretre.
  
 És csak az emberek dolgoznak! Megélhetőségükért.
 Szabad akaratuk révén, értelmük segítségével.
  
 Míg a többi élőlény csak ösztöneit követi.
  
 Az emberek munkájától függ hazánk, országunk, valamennyi országnak közgazdasága, gazdagsága, jóléte, életszínvonala.
 Fejlődése is.
  
 Sokkal jobban kellene ügyelni arra, mit várnak el tőlünk embertársaink.
  
  S az minden ember alapvető követelménye:
          Szabadsága, emberi méltósága, egyenrangúsága!
  
 A jelenlegi közgazdaságtan nem ezekre építkezik.
 Eltűri az erősebb jogait.
 Köthet a gyengébb szerződést az erősebbel, hiszen az a szerződő felektől függ, hogy azt előnyösnek vagy kényszernek tartják.
  
 Egy demokratikus jogállamban pedig az „erősebb joga” nem jog, hanem jogtalanság!
   
Oldalak:«1234567...12»