jún 9, 2019 - Uncategorized    No Comments

Demokratikus vállalatok, üzemek modellje,

 ahol a beosztottak ellenőrzik és minősítik közvetlen főnöküket,  az évente bekövetkező, titkos szavazással. Azt, akit személyesen is jól ismernek!
 A legalacsonyabb szakmai szinten kell elkezdeni!
 S így lesz ez, következetesen, a vállalat valamennyi, felsőbb, szakmai szintjén is.

 Így olyan harmonikus, kiegyensúlyozott, közösség jön majd létre, ahol mindenki egyenrangú munkatársnak érezheti magát, egyenrangú munkatárs lesz tudása, képességei révén.

 Olyan rend és olyan munkakedv uralkodik majd ott, és olyan eredményes,
 hogy ezzel konkurencia nélkülivé válik minden más, szokásos szerkezetű, feudális, hierarchikus felépítésű, vállalattal szemben.

 Minden munkatárs elsőrangú, egyéni érdekévé válik a vállat sikere és eredményessége, s így, a szó szoros értelmében is,
 valóban mindenkinek saját vállalata lesz az.

 Egyéni érdeke nem kerül szembe vállalatának érdekével s ezért nem fog tűrni, a munka során esetleges hanyagságot, de semminé-mű korrupciót sem!

 Igazságos bérek alakulnak ki, lassan, de sztrájk, fenyegetés, munkamegtagadás nélkül.
 Tehát nem a „világ proletárjai egyesüljetek „jelszaván nevelkedett szakszervezetek segítségével, hanem olyan lesz, mint egy-egy jó családi vállalat. Testvérharc nélkül!

 Rőczey J. János              EU, 2019-06-01

 Utóirat

 Egy vállaltnál egy munkaközösségben minden emberre szükség van.
 Világos. Ezért alkalmazzák.
 De elfeledkezünk nagyon sokszor arról, hogy minden ember
 „szabadnak, méltóságban és jogait illetően egyenrangúnak születik.”
 Csak éppen a gyakorlatban az egymás irántii kapcsolatunk folyamán erre nem ügyelünk, s felebarátunkat megalázzuk viselkedésünkkel.
 Hangsúlyozzuk jelentőségünket.
 Amit a másik nem mindég ismer el!
 Mit várhatunk tőle?
 Hogy szeressen?
 Ha megalázták?
 Minden ember nagyon érzékeny.
 Egy-egy külön világ. Csillagzat. Isten sajátos alkotása.
 „Vagyok mint minden ember fenség, északfok, titok, idegenség. Lidérces messze fény!”

 János

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!