jan 9, 2020 - Uncategorized    No Comments

Közgazdaság

  Új közgazdaságtanra lenne szükségünk, hogy leküzdjük a társadalmi igazságtalanság folyamatos növekedését.
  
 Gondosabb emberismeretre.
  
 És csak az emberek dolgoznak! Megélhetőségükért.
 Szabad akaratuk révén, értelmük segítségével.
  
 Míg a többi élőlény csak ösztöneit követi.
  
 Az emberek munkájától függ hazánk, országunk, valamennyi országnak közgazdasága, gazdagsága, jóléte, életszínvonala.
 Fejlődése is.
  
 Sokkal jobban kellene ügyelni arra, mit várnak el tőlünk embertársaink.
  
  S az minden ember alapvető követelménye:
          Szabadsága, emberi méltósága, egyenrangúsága!
  
 A jelenlegi közgazdaságtan nem ezekre építkezik.
 Eltűri az erősebb jogait.
 Köthet a gyengébb szerződést az erősebbel, hiszen az a szerződő felektől függ, hogy azt előnyösnek vagy kényszernek tartják.
  
 Egy demokratikus jogállamban pedig az „erősebb joga” nem jog, hanem jogtalanság!
   

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!