máj 28, 2020 - Uncategorized    No Comments

Az Együtt piramisa!

Együtt!
 
Minékünk, embereknek, szabadsággal, értelemmel felruházott élőlényeknek, nem lenne szükségünk zavartalan együtt-élésünkhöz törvényekre, rendőrségre, államhatalomra.
Alulról felépíthető lenne, csak választásokra, szabad választásokra, amivel közösségeket tudnánk kialakítani.
 Ezek, a közösségek, a szabadságunk adta káros lehetőségeit ugyan nem küszöbölik ki, de kordában tartják.
 
 Egyetlen eszközzel, a többségi megítélésével, majd döntésével, nem engedik érvényesülni.
 
 Azok a döntések szükségszerűen igazságosak, ésszerűek, mert ez többségük érdeke.
Ismétlem, mert ez a többségnek érdeke.
 
 Tehát arra a legnagyobb biztonsággal támaszkodhatunk.
 
 Azok körében kell a piramis építkezést elkezdeni, akik egymást személyesen is ismerik. 
Ez lesz a piramis fundamentuma.
 
S egy piramis biztonságos, szilárd, megingathatatlan. 
Így építsünk magunknak közösséget, közösségeket.
 Hazát, országot, országokat. Mint egy- egy nagy és jó családot.
 
A fundamentumot alkossák azok, akik személyesen is ismerik egymást.
 
 A piramis következő szintje úgy jön létre, hogy ezek megválasztják képviselőiket, s oda delegálják őket, azokat.
 
S delegáltak aztán megismerik már egymást és megválasztják képviselőiket. Tehát azok is ismerik már egymást.
 
A delegáltak közül is követhetnek el ugyan egyesek „hazaárulást”, de következményeit a többségi döntés mindig majd kiküszöböli. Korrigálja. 
 
Így kellene felépíteni közösségeinket. Családokból. Helyi közösségekből.
Mint egy piramist. A piramis évszázadok viharainak is ellenáll.
 
  De vigyázzunk! A piramisban a szintek között nem legyen hézag. Veszély: Feindliche Übernahme!
Erre ügyeljen a mindig a felettes szint! Fújjon riadót! Beszéljen az előbbi szinttel, hiszen azok delegálták.
 
                   ERKÖLCSI FELTÉTELEK
 Nem csak jóhiszeműségből, ezekből a feltételezésekből indulok ki:
 
1.   az emberek többsége munkájából akar megélni!
2.   mindenki azonos lékismerettel született
(Az alkotó is így gondolhatta el s hiszem és vallom, így teremtett bennünket.)
 
 Hangsúlyozom mindig a személyes ismeretség jelentőségét.
Ott legkevésbé tévedünk, ott érezzük magunkat a legnagyobb biztonságban. Ott nem vagyunk egyedül.
 
S protekció is érthető. Noha igazságtalan.
Valakin akarok segíteni. S az meg is érdemli. Meg aztán, ő a barátom, vagy családom egyik tagja.
 
  Felsőbb szintnek, mindig legyen vélemény-nyilvánítási joga, az alacsonyabb szintet illetően.
Egyetlen szinten sem követhető el igazságtalanság, jó-szándékból sem.
 
Meg kell beszélni, amit egyeztetni, kell, hogy a piramis, az összetartozás hézagmentes, szilárd legyen.
 
Akárhol éljen is az ember munkájából él.
De, ahol a munkámat megítélik, honorálják, abból élünk mindannyian, ott igazságosságot jogosan várunk el.
Én dolgozom, s más kapja munkám gyümölcsét?
Ott is az igazságosság az alapvető követelmény.
 
Amikor megválasztunk valakit, hatalommal ruházzunk fel s természetesen, utasításainak ezzel teljesítését is vállaljuk.
 
 Ezzel egy meghatározott rangsort ismerünk el, az együttműködés s az anyagi haszon érdekében. 
Emberi egyenrangúságunkat nem sérti meg, ha belátjuk.  Elismerjük.
 
 Az is érthető, hogy mindenki barátaival szeretne, nem csak kirándulni, hanem napi munkáját is együtt végezni.
 
Nos, ez lebeg az én szemem előtt is, s ezt demokratikus közösségi konstrukcióval munkahelyen is lehetővé lehet tenni.
 
A véletleneket a szabadságunkból eredő félreértéseket, visszaéléseket a közösségek titkos, anonim döntéseinek segítségével ki lehet majd küszöbölni. Fordulhatunk bizalommal hozzá.
Az eddigiek közhelyeknek tűnhetnek.
A beosztottak és a főnökök kölcsönös ellenőrzése azonban csak új!
Ilyen még nem volt! Nem is hallottunk róla. Olyan új.
Szeretnénk békésen élni és dolgozni.
 De ezt csak az új teszi majd lehetővé.
 
 A kölcsönös ellenőrzés, a főnökök szakmai, a beosztottak közösségi ellenőrzése.
 
Egy igazi közösség megakadályozhatja ezt, ha valaki közülünk megharagudott, s indulatba került. Az indulat a legnagyobb veszedelem.
 Ezért szükséges ilyenekre előre gondolni.
Forduljunk közösségünkhöz, ha nehézség, probléma adódik.
 Az igazságos, megbízható. Higgadt!
 A félreértések kiküszöbölésére rendelkezésünkre áll a szó és a beszéd.
 Szája meg van mindenkinek.
Rőczey J. János (94.)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!