okt 1, 2020 - Uncategorized    No Comments

A Gondolat

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának értékrendjében az ember személyes szabadsága áll a csúcson, s ezért minden jogállam alkotmánya szerint ez legnagyobb értékünk:

„1. §  Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik.”

Mindennapi életünkben azonban, a globalizált világ gyakorlatában, a pénz, a tulajdon, a tőke foglalja el az első helyet, mintha valamiféle rabszolgatársadalomban élnénk! – Vagy feudalizmusban, ahol a tulajdon határozza meg hányadiknak következem én.

 Az ember személyes szabadsága, jogrendünk alapján is, megköveteli, hogy minden hatalmat, mely bennünket irányít, megítél, büntet, vagy jutalmaz, azt magunk választhassuk•

„Ha miniszterelnököt vagy köztársasági elnököt választhatok, miért nem választhatnám meg közvetlen főnökömet is? „

E szabadságjogunk mindenütt kell, hogy érvényesüljön: a közigazgatásban éppúgy, mint a politikában, a kultúra területén; de főként a médiumokban! Társadalmunkban emberi jog-mentes zónák nem létezhetnek, tehát e jog érvényesüljön minden állami és minden magánvállalkozásban egyaránt!

Amennyiben ezzel a gondolattal és követeléssel egyetért, támogassa azt aláírásával.

(Az ívek  a: M.et Mlle. Rőczey)

A GONDOLAT KÖR

Bárányos Károly H-1024, Budapest, Kút u. 1.†

Bulányi György Sch.P.†

Popovits János? Felfüggesztve. Felmondta az együttműködést!

Rőczey Félicie† 

Rőczey J. János

János

A Gondolat Kör nevében Genf, 2002. okt. 23.

Szabados Zoltán

EU. 18.09.20

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!