jan 23, 2019 - Uncategorized    No Comments

Társadalmunk felépítése

Az alábbi linken érhető el János gondolata a társadalmunk felépítéséről: http://gondolat-umbruch.eu/tarsadalmunk-felepitese/

Melyhez János egy volt tanítványa az alábbi véleményt írta:

“Kedves János!
Mindhárom gondolat, filozófiai eszmevilágod terjesztése közérdeket szolgál!
Első csatolmányodhoz annyit fűznék hozzá, hogy bár valóban minden embert egyformánként vagyunk kötelesek kezelni, mégis van, aki kiemelkedőbb, elismerésre méltóbb, akire felnézhetünk, tisztelhetünk, akinek tanítása egy életen át elkisérhet, jó tanáromra!
EGYÜTT -EGYÉNI ÉRDEK TÁRSADALMI FELÉPÍTÉSÜNK!”

Köszönjük, és ezúton emlékeztettek mindenkit, bátran írja le, mit gondol, hiszen ma még megtehetjük, ha már nehezebb is, de még megtehetjük, mert szerencsére még nem “uralnak” mindent, bármennyire is dolgoznak rajta egyes érdekcsoportok!

jan 14, 2019 - Uncategorized    1 Comment

A főnök

Demokratikus jogállamban egy főnök leírása, természetrajza.
Jellemzése. Egyelőre, szerencsére, nem végleges. A német szóhasználatban Chef az, akit valójában nem is ellenőriznek.
Nincsen rá lehetőség. Olyan mint az Isten. Magyarban? A „mindenem”.
A legkisebb gyerek jelölésére szokták használni, mert azzal kell mindenek előtt törődni. Gyereknél persze természetes.
De a munkahelyi főnök is ilyen, ilyen valami.
Tőle függ a jövőm! Hányan örülnének annak, hogy munkahelyükön sikerük lenne, hogy a főnök őt a legjobbnak tartsa? Mindenki!
S ha téged tartana a legértékesebb, legjobb alkalmazottjának ? Örülnél neki?
Persze. Függetlenül attól, hogy igaza van?
Na! Mert, aki tényleg a legjobb, az is csak reméli, mert honnan is tudná?
Ki tudná ezt megmondani?
A főnök sem. Mondja ugyan, de nem ugyanazt gondolja, hanem azt, hogy a legrokonszenvesebb. Az alkalmas és egyúttal rokonszenves is. De az sem a legjobb, mert igazán csak rokonszenves.
Ki tudná hát megmondani, ki a legjobb? Mert ez lenne a közérdek!
A többség! Annak véleménye lenne legközelebb az igazsághoz. A névtelenek többsége!
Amiben a rokonszenv már nem is játszhat többé szerepet.
Hogyan találjuk meg? Szavazással, demokratikus módon.
A főnök persze nem is lehet Isten, mert a főnökünk lehet igazságos, de igazságtalan is. Mégsem ellenőrzik, mert gyakorlatilag jelenleg lehetetlen.
Még annak a főnöke sem?
Nem tartózkodnak egy szobában. Bejöhet hozzá, de az akkor haptákba vágja magát. Nem olyan, mint valójában. Tiszteli, szereti főnökét, noha helyére törekszik.
Az meg sejti mindezt és csak óvatosan ellenőrzi, kérdezi, nehogy az megsértődjék.
Nehogy az a háta háta mögött majd törlesszen, megbosszulja magát!
Ilyen ma egy „demokratikus jogállamban” egy főnök valódi arca, természetrajza.
Valójában mindenható.
Talán nem is kellene ellenőrizni, ha már nem lehet.
Igen, de meglehetne választani. Az első főnököt, a főnököket, már kinevezték a szakemberek. Amikor nagy tőkével megtervezték és elindították, beindították a vállalatot. Szabályos időközönként jóvá kellene hagyni a főnököt, minősíteni, vagy akár el is vetni.
Hiszen már jól ismerjük, személyesen is ismerjük. Mindnyájan.
Cselekedeteiből, magatartásából, ítéleteiből. Vagy végül a munkatársak közül egyet kiválasztani. Megválasztani. Főnöknek! Az biztosan jó főnök lenne!
jan 13, 2019 - Uncategorized    No Comments

Ő is!

Az igazság magánügy. Az igazságosság közügy!
Mindenekelőtt a munkahelyen. A munkahelyeken. Ott teljesítményünknek megfelelően várjuk el munkánk megbecsülését, jutalmát, bérét.
Hiszen ebből élünk, ebből tartjuk el családunkat.
S az igazságosság biztosítása hallatlanul fontos minden munkaközösség esetében. S az a főnök, a közvetlen főnök feladata! Jogosan várjuk el hát tőle, hogy velünk szemben igazságos legyen.
De az ember természetére gondolva, bizony nem könnyű, nem egyszerű feladat. Csak egy kis példa. A főnöknek szüksége van titkárnőre.
Azt nem csak, illetve nem kizárólag a teljesítmény szempontjából választja ki. S az a vállalat érdeke is. Attraktív is legyen.
A főnök ízlése, rokonszenve, ebben jóformán döntő szerepet játszik.
De minden munkatárs kiválasztásában is termesztésen szerepe van annak, rokonszenvnek. Sőt, a munkatársak kiválasztásában a társadalmi kapcsolatok szerepének ugyancsak. Vagy még inkább!
Befolyásos családok szerepe, származás, világnézet pártállás, mind – mind döntő szerepet játszik.
Hát akkor, ha ezekre gondolunk, hogyan teljesíthetjük, mi, egymástól ennyire különböző emberek, az igazságosság követelményét? Igazságos-e vajon a mi főnökünk? S főképpen a munkahelyen. Kilátástalannak tűnik.
De nem az!
Demokratikus jogállamban hála Istennek és történelmi fejlődésünknek már nem.
Csak következetesen alkalmazni kell, kellene, az alapelveit.
Mindenekelőtt a névtelen, a titkos választás lehetőségeit.
Ha a főnök beosztottai meghatározott időközönként főnökük igazságosságát megítélhetik, s ezzel egyúttal az ő teljesítményét is, bérét, jövedelmét is, s persze egyúttal saját saját bérüket is, egyszerűen csak az igazságosság szempontjából, akkor mindannyian jól járunk.
Ő is.
JJ Rőczey
EU Wetzlar 2019.január 11-én
Kiegészítés:
A munkahelyeken végbemenő népszavazási sorozatot a legalacsonyabb bérűeknél kell elkezdeni, mert a statisztika szerint ott olyan alacsony, hogy napi nyolc órai bérből nem lehet már megélni.
jan 6, 2019 - Uncategorized    No Comments

2019

2019

A felháborodás azon, ami ma a világban történik valóban jogos, dicséretes, szükséges!
De mit tegyünk?

Gondolkodjunk, mert a harag nem jó tanácsadó!

Ember küzdj és bízva bízzál!
De először erre kell megtalálni a választ:
Miben vagy kiben?

Önmagunkban, lelkiismeretünkben, a jóban, az igazságosban és az eddigiekben, mindaz, ami eddig lezajlott az ember történelmében!

Bízzunk hát önmagunkban, mert e világon az minden másnál csodálatosabb!
Jövőnk meg talán, sőt, lehet, hogy még inkább az!

Ezen dolgozom én is és sokan mások, a többség, minden nap.

Örömmel, bizalommal. Ne elkeseredve, bizalommal!

János        
EU, 2019. január 5-én.
jan 2, 2019 - Uncategorized    No Comments

Boldog újévet Mindenkinek!

Madách Imre művét az EMBER TRAGÉDIÁJÁ-t sokan nem értették meg.
Nem csak nálunk, az egész világon.
Az embernek nincsen tragédiája, ellenkezőleg, perspektívája, jövője, feladata van!
Az angyalok kara:
" Ne vakítson el a képzet,
Hogy, amit téssz, azt az Isten
Dicsőségére te végzed,
És ő éppen rád szorulna,
Mint végzése eszközére:
Sőt, te nyertél tőle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette."
"Ember küzdj és bízva bízzál!"
Boldog Újévet! Mindenkinek!
János (92.)
dec 24, 2018 - Uncategorized    No Comments

Demokratikus jogállamok alkotmánya

       Demokratikus jogállamok alkotmánya 

E szerint demokratikus jogállamokban élünk, gyakorlatban viszont még mindig feudalizmusban.
Feudalizmusban, abban, amiben a politikai hatalom, tehát minden hatalom, a tulajdonjogban gyökeredzett.
Ma minden munkahelyen nem az ott megélhetésükért dolgozók döntenek a munkahely rendjéről, szabályairól, hanem a munkahelynek a tulajdonosa!
Ez nem nem demokratikus, ez még mindig feudalizmus! Ez királyság! De nem Isten, hanem a földesurak kegyelméből!

Ezért próbálom olyan gyakorlati példákban, javaslatokban bemutatni ÉLETMŰVEM -nek nevezett tanulmánysorozatomban, hogyan is nézne ki olyan munkahely, amelyekben a demokratikus jogállamok alapelvei érvényesülnek.
A ma hatalmon lévők, tehát az "illetékesek", elégedettek jelenlegi helyzetükkel, a jelenlegi a helyzettel is hát, ezért szükséges, hogy a sürgető társadalmi változást ne onnan, ne tőlük várjuk, hanem azoktól, akik a jelenlegit kénytelenek elviselni.
A növekvő társadalmi igazságtalanságot!   (Talán akadnak majd az illetékesek közül majd olyanok, aki majd átállnak hozzánk.)
ÉLETMŰVEM bevezető tanulmányát mindenkinek személyesen küldöm meg. 
Örömmel vitatnám meg azokat.
Aki kéri küldöm én, vagy küldik munkatársaim.

Békés, boldog KARÁCSONYT mindannyiunknak.

János és a munkatársak
EU.2018.
   


dec 11, 2018 - Uncategorized    No Comments

70 éves az emberi jogok nyilatkozata

70-en éves lett az emberi jogok nyilatkozata, melyre több alkalommal is hivatkoztunk és részben, a gondolat egyik alappillére.

Az erről szóló cikk az alábbi linken érhető el: ide kattintva!

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATÁNAK 70. JUBILEUMÁN.
annak hivatalos magyar szövege.

1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
( Eredeti, kimásolva Google -ból.)

Borzasztó! 1950 óta!
Ezt csak egy elvtárs fordíthatta.

Megnéztem ma is, és még mindig ez a szöveg.
Az első mondata teljesen zavaros. Értelmetlen !

Szabadon születik ?
A szabadban?
Segítség nélkül ? Mit jelent az, hogy valaki közülünk „szabadon születik“?
Mégis változatlanul ma is ez a hivatalos magyar szöveg!
Nincs értelme. De hivatalos!

Az én fordításom viszont ez lenne:
„Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik.“

1980-tól a németországi Magyar Gimnáziumban így is tanítottam.
(Mert tanítása minden iskolára kötelező!)
Nem hagyott nyugodni, továbbra is töprengtem, „szabadon született”?
Magyar szöveg, mégis csak kell, hogy valami értelme is legyen.

Hosszas töprengés után a napokba értettem csak meg:
Engedjék szabadon születni, az annyit jelent, hogy senki sem nyúlhat az anyához. Sem a nőgyászok, sem más orvosok, pláne az ápolónők nem.
Sem őhozzá, sem a gyerekhez.
Hagyják őt a Nyilatkozat szerint szabadon születni.
Aztán rájöttem, én is tévedtem.

Nem is az anyáról van itt szó, hanem arról, aki megszületik. Arról, aki szabadon születik.
A gyerekről, az új magyar állampolgárról.

Valaki csengetett a szülők lakásának ajtaján.
Az apa kimegy, kinyitja az ajtót.
Hát ott áll a gyerek!
Megszületett, szabadon s most jött meglátogatni szüleit.

Ez hát valóban hihetetlen!

Évtizedek óta üzenek az illetékeseknek.
Fordultam a Magyarok Világszövetségéhez! Kossuth-díjasoknak is szóltam, Orbán Viktornak is.
Üzentem neki is, hiszen idézett beszédeiben, többször is, könyvemből.
„ A befejezetlen forradalom”-ból.
Üzentem az otthoni és külföldi magyar szervezeteken keresztül, számtalanszor, az illetékes magyar hatóságoknak, hogy javítsák már ki.

Svájcból is. 2008-ban is.

Hasztalanul.

De legalább akkor a 75. jubileumra! Van rá még négy évünk.
Ennyi már csak elég lesz!

János

dec 6, 2018 - Uncategorized    No Comments

Mikulásra

Szárazvillám:

Csak még a percet várd ki és az ég
hatalmas csattanással megreped
és kékes fényben áradnak feléd
a rohanó, a hűs hullámhegyek…

csak még egy perc – de ne áltasd magad,
hogy elektromos s páradús a lég –
a nyelved tapló, forrás nem fakad:
szárazvillámát küldi csak az ég!

( Z.L. Budapest 1953?)

Zászlós levente tanítványom volt II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban, (akkor még Érseki Katolikus Gimnáziumnak nevezték), amikor 8 évig tanultam és érettségiztem ott, majd egy évig, 1953-54-ben, mint tanár, (mint ellenség, így igazgatóm, Szávai Nándor szerint) tanítottam ott.
Csak egy évig taníthattam régi iskolámban, a Rózsadombról kihelyeztek Mátyásföldre.
Azóta is fejemben van Levente verse, a „Szárazvillám”. Valaki felolvasta az osztályban. Jól!
Sokszor gondolok rá. Különösen 1990 -ben, keserű csalódásunk után.
De ma már talán még inkább aktuális. Már egész Európához szól.
Napfogyatkozás című kötetben jelent meg, a Szépirodalmi Kiadó adta ki 1986-ban. Nem volt sikere. Nem volt még aktuális 1990-ben sem. Ma már igen. Elhelyezünk időszerűeket a honlapunkban.

Bevezető versének nincsen címe. Önarckép lenne?
Úgy éltem, mint a lárva:
fogolyként, önnön bőrömbe zárva.
Mindig legmélyebben a Nap alatt,
társaim cápák, ebihalak.

EU, 2018-12-06
E szép, de szomorú verseket hozta az idén a Mikulás.

János

Oldalak:«1...56789101112»